N.Z.O.Z. Ośrodek Psychoterapii Medycznej s.c.
Białystok ul.Bitwy Białostockiej 7 (dawniej K. Ciołkowskiego 49)

Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt
tel/fax. 085 6538886

Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa. Psychoterapia indywidualna, farmakoterapia, arteterapia (choreoterapia, psychodrama, psychorysunek itp.) pełnią w ośrodku funkcje pomocnicze wobec psychoterapii grupowej - są jej uzupełnieniem kiedy to niezbędne. Terapie: małżeństw, rodzin i par stanowią albo uzupełnienie terapii grupowej (w przypadku zaburzeń nerwicowych i osobowości) albo w przypadku konfliktów i problemów rodzinnych są podstawową metodą pomocy, żeby więc skorzystać z tej formy pomocy, nie trzeba być "chorym" czy "mieć zaburzenia" - "wystarczy" mieć kłopoty (np. trudności w porozumiewaniu się czy nasilone konflikty) w parze, małżeństwie czy rodzinie i może uzyskać u nas pomoc. Podobnie w sytuacji trudności w wychowaniu dzieci - gdy konflikty wewnątrz rodzinne nasilają się, można do nas przyjść i skorzystać z pomocy psychologa.
Łatwo spostrzec, że w zasadzie pomagamy w tych sytuacjach w których "pigułka nie pomaga". Jeżeli tabletka nie pomaga w usunięciu kłopotów czy dolegliwości (nawet somatycznych - istnieją przecież choroby, których źródeł należy poszukiwać raczej w funkcjonowaniu psychiki niż ciała tzw. psychosomatyczne n.p. zespół jelita drażliwego, czy niektóre postacie migreny,łysienie plackowate, niektóre typy nadciśnienia tętniczego, choroby wrzodowej żołądka itp.) to być może pomoże psychoterapia - w tym celu powstał ośrodek.

Nie leczymy poważniejszych chorób psychicznych, a szczególnie tych, które wymagają hospitalizacji (schizofrenii, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, nie leczymy uzależnień).

Warunkiem skorzystania z pomocy psychologa czy psychoterapeuty jest wykluczenie poważniejszych, wymagających poważniejszego leczenia farmakologicznego chorób